Disclaimer en Privacy beleid voor By Myra.nl

By Myra (Kamer van Koophandel: 28076977), hierna te noemen By Myra.nl, verleent u hierbij toegang tot By Myra.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De By Myra behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De By Myra spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De By Myra.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De By Myra nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De By Myra.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De By Myra, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Uw bestanden worden uiteraard met uiterste zorgvuldigheid behandeld, en verwijderd nadat de bestanden zijn ontvangen.

Bescherming persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

Hoewel we passende maatregelen hebben genomen om de privacy van onze gebruikers te waarborgen, is het voor ons onmogelijk om 100% veiligheid te garanderen.

By Myra.nl zal uw gegevens alleen gebruik voor uitvoering van verschillende overeenkomsten die wij met u kunnen aangaan. Wij zullen u b.v. om uw gegevens vragen wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u het contactformulier of sollicitatie aanvraag formulier invult. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen, tenzij de uitzonderingen die hieronder beschreven zijn van toepassing zijn.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd